Thực tế kích thước của Gopro HERO8 Black

  • chiều rộng:66.3mm (2.61Inch)
  • chiều cao:48.6mm (1.91Inch)
  • độ sâu:28.4mm (1.12Inch)
  • trọng lượng:126.0g (4.44oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Gopro HERO8 Black .