Thực tế kích thước của Gopro Hero5 Session

  • chiều rộng:1.5Inch (38.1mm)
  • chiều cao:1.5Inch (38.1mm)
  • độ sâu:1.43Inch (36.32mm)
  • trọng lượng:4.48oz (127.01g)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Gopro Hero5 Session .