Thực tế kích thước của Gopro Hero5

  • chiều rộng:62.0mm (2.44Inch)
  • chiều cao:44.6mm (1.76Inch)
  • độ sâu:32.7mm (1.29Inch)
  • trọng lượng:118.0g (4.16oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Gopro Hero5 .