Thực tế kích thước của Google Pixel

  • màn hình kích thước:5.0Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
  • độ sâu:7.3mm (0.29Inch)
  • chiều cao:143.8mm (5.66Inch)
  • chiều rộng:69.5mm (2.74Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel .