Thực tế kích thước của Google Pixel XL

  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
  • độ sâu:7.3mm (0.29Inch)
  • chiều cao:154.7mm (6.09Inch)
  • chiều rộng:75.7mm (2.98Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel XL .