Thực tế kích thước của Google Pixel 4

  • màn hình kích thước:5.7Inch (144.78mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2280
  • độ sâu:8.2mm (0.32Inch)
  • chiều cao:147.1mm (5.79Inch)
  • trọng lượng:162g (5.71oz)
  • chiều rộng:68.8mm (2.71Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 4 .