Thực tế kích thước của Google Pixel 4 XL

  • màn hình kích thước:6.3Inch (160.02mm)
  • Độ phân giải:1440 x 3040
  • độ sâu:8.2mm (0.32Inch)
  • chiều cao:160.4mm (6.31Inch)
  • trọng lượng:193g (6.81oz)
  • chiều rộng:75.1mm (2.96Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 4 XL .