Thực tế kích thước của Google Pixel 3a

  • độ sâu:8.2mm (0.32Inch)
  • chiều cao:151.3mm (5.96Inch)
  • trọng lượng:147g (5.19oz)
  • chiều rộng:70.1mm (2.76Inch)
  • màn hình kích thước:5.6Inch (142.24mm)
  • Độ phân giải:2220 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 3a .