Thực tế kích thước của Google Pixel 3a XL

  • độ sâu:8.2mm (0.32Inch)
  • chiều cao:160.1mm (6.3Inch)
  • trọng lượng:177g (6.24oz)
  • chiều rộng:76.1mm (3Inch)
  • màn hình kích thước:6.0Inch (152.4mm)
  • Độ phân giải:2160 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 3a XL .