Thực tế kích thước của Google Pixel 3 XL

  • màn hình kích thước:6.3Inch (160.02mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2160
  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:158.0mm (6.22Inch)
  • chiều rộng:76.7mm (3.02Inch)
  • trọng lượng:184.0g (6.49oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 3 XL .