Thực tế kích thước của Google Pixel 3

  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2160
  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:145.6mm (5.73Inch)
  • chiều rộng:68.2mm (2.69Inch)
  • trọng lượng:148.0g (5.22oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 3 .