Thực tế kích thước của Galaxy SmartTag

  • chiều rộng:39.1mm (1.54Inch)
  • chiều cao:39.1mm (1.54Inch)
  • độ sâu:10.4mm (0.41Inch)
  • trọng lượng:13g (0.46oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Galaxy SmartTag .