Thực tế kích thước của Airtag

  • chiều rộng:31.9mm (1.26Inch)
  • chiều cao:31.9mm (1.26Inch)
  • độ sâu:8.0mm (0.31Inch)
  • trọng lượng:11g (0.39oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Airtag .