Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note 10 & Note 10 5G

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:151.0mm (5.94Inch)
  • trọng lượng:168g (5.93oz)
  • chiều rộng:71.8mm (2.83Inch)
  • màn hình kích thước:6.3Inch (160.02mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2280
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note 10 & Note 10 5G .