Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note 10+ & Note 10+ 5G

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:162.3mm (6.39Inch)
  • trọng lượng:196g (6.91oz)
  • chiều rộng:77.2mm (3.04Inch)
  • màn hình kích thước:6.8Inch (172.72mm)
  • Độ phân giải:1440 x 3040
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note 10+ & Note 10+ 5G .