Thực tế kích thước của Nintendo Switch lite

  • độ sâu:13.9mm (0.55Inch)
  • chiều cao:91.1mm (3.59Inch)
  • chiều rộng:208.0mm (8.19Inch)
  • trọng lượng:275.0g (9.7oz)
  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1280x720
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Nintendo Switch lite .