Thực tế kích thước của Sony RX100 VII

DSC-RX100M7 / DSC-RX100M7G

  • chiều cao:58.1mm (2.29Inch)
  • chiều rộng:101.6mm (4Inch)
  • độ sâu:42.8mm (1.69Inch)
  • trọng lượng:302g (10.65oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Sony RX100 VII .