Thực tế kích thước của Nexus 9

  • độ sâu:7.95mm (0.31Inch)
  • chiều cao:228.25mm (8.99Inch)
  • trọng lượng:425g (14.99oz)
  • chiều rộng:153.68mm (6.05Inch)
  • màn hình kích thước:8.9Inch (226.06mm)
  • Độ phân giải:2048 x 1536
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Nexus 9 .