Thực tế kích thước của xiaomi max 2

  • độ sâu:7.6mm (0.3Inch)
  • chiều cao:174.1mm (6.85Inch)
  • trọng lượng:211g (7.44oz)
  • chiều rộng:88.7mm (3.49Inch)
  • màn hình kích thước:6.44Inch (163.58mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  xiaomi max 2 .