Thực tế kích thước của iPhone 13 mini

  • màn hình kích thước:5.4Inch (137.16mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2340
  • độ sâu:5.18mm (0.2Inch)
  • chiều cao:131.5mm (5.18Inch)
  • trọng lượng:141g (4.97oz)
  • chiều rộng:64.2mm (2.53Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 13 mini .