Thực tế kích thước của Huawei P20

  • độ sâu:7.7mm (0.3Inch)
  • chiều cao:149.1mm (5.87Inch)
  • trọng lượng:165g (5.82oz)
  • chiều rộng:70.8mm (2.79Inch)
  • màn hình kích thước:5.8Inch (147.32mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2240
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Huawei P20 .