Thực tế kích thước của Huawei P10

  • độ sâu:6.98mm (0.27Inch)
  • chiều cao:145.3mm (5.72Inch)
  • trọng lượng:145.0g (5.11oz)
  • chiều rộng:69.3mm (2.73Inch)
  • màn hình kích thước:5.1Inch (129.54mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Huawei P10 .