Thực tế kích thước của Huawei mate 30

  • màn hình kích thước:6.62Inch (168.15mm)
  • Độ phân giải:2340 x 1080
  • độ sâu:8.4mm (0.33Inch)
  • chiều cao:160.8mm (6.33Inch)
  • trọng lượng:196g (6.91oz)
  • chiều rộng:76.1mm (3Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Huawei mate 30 .