Thực tế kích thước của HTC One A9

  • độ sâu:7.26mm (0.29Inch)
  • chiều cao:145.75mm (5.74Inch)
  • trọng lượng:143g (5.04oz)
  • chiều rộng:70.8mm (2.79Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  HTC One A9 .