Thực tế kích thước của Gopro Max

  • chiều rộng:64.0mm (2.52Inch)
  • chiều cao:69.0mm (2.72Inch)
  • độ sâu:24.0mm (0.94Inch)
  • trọng lượng:154.0g (5.43oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Gopro Max .