Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Watch4 (46mm)

  • màn hình kích thước:1.4Inch (35.56mm)
  • Độ phân giải:450 x 450
  • chiều rộng:45.5mm (1.79Inch)
  • chiều cao:45.5mm (1.79Inch)
  • độ sâu:11.0mm (0.43Inch)
  • trọng lượng:52.0g (1.83oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Watch4 (46mm) .