Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Watch4 (42mm)

  • màn hình kích thước:1.2Inch (30.48mm)
  • Độ phân giải:396 x 396
  • chiều rộng:41.5mm (1.63Inch)
  • chiều cao:41.5mm (1.63Inch)
  • độ sâu:11.2mm (0.44Inch)
  • trọng lượng:46.5g (1.64oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Watch4 (42mm) .