Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Watch3 (45mm)

  • màn hình kích thước:1.4Inch (35.56mm)
  • Độ phân giải:360 x 360
  • chiều rộng:46.2mm (1.82Inch)
  • chiều cao:45.0mm (1.77Inch)
  • độ sâu:11.1mm (0.44Inch)
  • trọng lượng:53.8g (1.9oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Watch3 (45mm) .