Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Watch (42mm)

  • màn hình kích thước:1.2Inch (30.48mm)
  • Độ phân giải:360 x 360
  • chiều rộng:41.9mm (1.65Inch)
  • chiều cao:45.7mm (1.8Inch)
  • độ sâu:12.7mm (0.5Inch)
  • trọng lượng:49g (1.73oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Watch (42mm) .