Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S21 5G

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:151.7mm (5.97Inch)
  • trọng lượng:169g (5.96oz)
  • chiều rộng:71.2mm (2.8Inch)
  • màn hình kích thước:6.2Inch (157.48mm)
  • Độ phân giải:2400 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S21 5G .