Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S20 Ultra

  • độ sâu:8.8mm (0.35Inch)
  • chiều cao:166.9mm (6.57Inch)
  • chiều rộng:76.0mm (2.99Inch)
  • trọng lượng:220g (7.76oz)
  • màn hình kích thước:6.9Inch (175.26mm)
  • Độ phân giải:1440x3200
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S20 Ultra .