Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S20+

  • độ sâu:7.8mm (0.31Inch)
  • chiều cao:161.9mm (6.37Inch)
  • chiều rộng:73.7mm (2.9Inch)
  • trọng lượng:188g (6.63oz)
  • màn hình kích thước:6.7Inch (170.18mm)
  • Độ phân giải:1440x3200
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S20+ .