Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S20

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:151.7mm (5.97Inch)
  • trọng lượng:163g (5.75oz)
  • chiều rộng:69.1mm (2.72Inch)
  • màn hình kích thước:6.2Inch (157.48mm)
  • Độ phân giải:1440x3200
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S20 .