Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note 3 Neo

  • độ sâu:8.6mm (0.34Inch)
  • chiều cao:148.4mm (5.84Inch)
  • trọng lượng:162.5g (5.73oz)
  • chiều rộng:77.4mm (3.05Inch)
  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:720 x 1080
iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note 3 Neo .