Thực tế kích thước của Galaxy Buds Pro

tai nghe bluetooth và hộp sạc

  • độ sâu:50.2mm (1.98Inch)
  • chiều cao:27.8mm (1.09Inch)
  • chiều rộng:50.0mm (1.97Inch)
  • trọng lượng:44.9g (1.58oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Galaxy Buds Pro .