Thực tế kích thước của Apple Watch SE (44mm)

  • chiều cao:44.0mm (1.73Inch)
  • chiều rộng:38.0mm (1.5Inch)
  • độ sâu:10.7mm (0.42Inch)
  • trọng lượng:36.5g (1.29oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch SE (44mm) .