Thực tế kích thước của Apple Watch Series 5 (44mm)

  • chiều cao:44.0mm (1.73Inch)
  • chiều rộng:38.0mm (1.5Inch)
  • độ sâu:10.74mm (0.42Inch)
  • trọng lượng:36.7g (1.29oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch Series 5 (44mm) .