phiên bản java của tôi là gì?

Làm thế nào để có được phiên bản Java của tôi? Đây là cách dễ nhất để lấy bản Java của bạn trực tuyến.