+07 +7:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: +07
UTC/GMT: +7:00
DST On DST Off
UTC UTC
EDT -4:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: EDT
UTC/GMT: -4:00
DST On DST Off
UTC UTC
+07
1 Th04 2020
2 Th04 2020
3 Th04 2020
4 Th04 2020
5 Th04 2020
6 Th04 2020
7 Th04 2020


EDT
1 Th04 2020
2 Th04 2020
3 Th04 2020
4 Th04 2020
5 Th04 2020
6 Th04 2020
7 Th04 2020