+07 +7:00
: .
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: +07
UTC/GMT: +7:00
DST On DST Off
UTC UTC
CET +1:00
: .
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: CET
UTC/GMT: +1:00
DST On DST Off
UTC UTC
+07
25 Th11 2021
26 Th11 2021
27 Th11 2021
28 Th11 2021
29 Th11 2021
30 Th11 2021
1 Th12 2021


CET
25 Th11 2021
26 Th11 2021
27 Th11 2021
28 Th11 2021
29 Th11 2021
30 Th11 2021
1 Th12 2021