+04 +4:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: +04
UTC/GMT: +4:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT -7:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+04
21 Th09 2021
22 Th09 2021
23 Th09 2021
24 Th09 2021
25 Th09 2021
26 Th09 2021
27 Th09 2021


PDT
21 Th09 2021
22 Th09 2021
23 Th09 2021
24 Th09 2021
25 Th09 2021
26 Th09 2021
27 Th09 2021