+04 +4:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: +04
UTC/GMT: +4:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT -7:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+04
25 Th10 2021
26 Th10 2021
27 Th10 2021
28 Th10 2021
29 Th10 2021
30 Th10 2021
31 Th10 2021


PDT
25 Th10 2021
26 Th10 2021
27 Th10 2021
28 Th10 2021
29 Th10 2021
30 Th10 2021
31 Th10 2021