+04 +4:00
: .
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: +04
UTC/GMT: +4:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT -7:00
: .
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+04
21 Th05 2022
22 Th05 2022
23 Th05 2022
24 Th05 2022
25 Th05 2022
26 Th05 2022
27 Th05 2022


PDT
21 Th05 2022
22 Th05 2022
23 Th05 2022
24 Th05 2022
25 Th05 2022
26 Th05 2022
27 Th05 2022