+04 +4:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: +04
UTC/GMT: +4:00
DST On DST Off
UTC UTC
CST +8:00
: :
Trước Hiện nay Kế tiếp
UTC UTC
Múi giờ: CST
UTC/GMT: +8:00
DST On DST Off
UTC UTC
+04
13 Th07 2020
14 Th07 2020
15 Th07 2020
16 Th07 2020
17 Th07 2020
18 Th07 2020
19 Th07 2020


CST
13 Th07 2020
14 Th07 2020
15 Th07 2020
16 Th07 2020
17 Th07 2020
18 Th07 2020
19 Th07 2020