bấm vào để:
  • chạy với toàn màn hình
  • giữ màn hình trên

nhiều màu sắc hơn