▫️ Hình vuông nhỏ màu trắng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông nhỏ màu trắng
GoogleHình vuông trắng nhỏ
TwitterHình vuông màu trắng nhỏ
Unicodehình vuông nhỏ màu trắng
Từ đồng nghĩahình học và hình vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Hình vuông nhỏ màu trắng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
▫️ 25AB FE0F hình vuông nhỏ màu trắng
25AB (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn