◽ Hình vuông nhỏ vừa màu trắng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông nhỏ vừa màu trắng
GoogleHình vuông trắng nhỏ trung bình
TwitterHình vuông màu trắng nhỏ vừa phải
Unicodehình vuông nhỏ vừa màu trắng
Từ đồng nghĩahình học và hình vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Hình vuông nhỏ vừa màu trắng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
25FD hình vuông nhỏ vừa màu trắng
◽️ 25FD FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn