📜 Cuộn sách

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecuộn giấy
GoogleCuộn
TwitterCuộn
Unicodecuộn sách
Từ đồng nghĩacuộn giấy và giấy
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Cuộn sách biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📜 1F4DC cuộn sách