📃 Trang bị quăn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrang bị quăn
GoogleTrang giấy uốn quăn
TwitterTrang giấy bị quăn
Unicodetrang bị quăn
Từ đồng nghĩaquăn, trang và tài liệu
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Trang bị quăn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📃 1F4C3 trang bị quăn