📓 Sổ ghi chép

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesổ ghi chép tổng hợp
GoogleSổ ghi chú
TwitterTập vở
Unicodesổ ghi chép
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Sổ ghi chép biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📓 1F4D3 sổ ghi chép