📔 Sổ ghi chép có bìa trang trí

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesổ ghi chép có bìa trang trí
GoogleSổ ghi chú có bìa trang trí
TwitterTập có bìa trang trí
Unicodesổ ghi chép có bìa trang trí
Từ đồng nghĩabìa, sách, sổ ghi chép và trang trí
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy
Thẻbiểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Sổ ghi chép có bìa trang trí biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📔 1F4D4 sổ ghi chép có bìa trang trí