👀 đôi mắt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđôi mắt
GoogleĐôi mắt
TwitterMắt
Unicodeđôi mắt
Từ đồng nghĩamắt và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể
Thẻbiểu tượng cảm xúc mắt | biểu tượng cảm xúc phim | Suy nghĩ biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

đôi mắt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👀 1F440 đôi mắt